• 2023 - dwie równorzędne nagrody:
    dr Małgorzata Walerych - za samodzielny artykuł pt. The aggregate and redistributive effects of emigration (Review of World Economics 2022, https://doi.org/10.1007/s10290-022-00491-0)
    dr Paweł Kopiec - za samodzielny artykuł pt. The government spending multiplier in the Heterogeneous Agent New Keynesian model (European Economic Review 145 (2022) 104125), oraz za współautorstwo artykułów: Labor market integration and fiscal competition (Journal of Money, Credit and Banking, Supplement to Vol. 54, No. S1 (February 2022)), The quantitative importance of technology and demand shocks for unemployment fluctuations in a shopping economy (Economic Modelling 101 (2021) 105527)
  • 2022 - dr Agnieszka Szczypińska - za rozprawę doktorską pt. Evolution of the Economic and Monetary Union functioning in the light of optimum currency area theory and consequences of its decomposition, przygotowaną pod kierunkiem Profesor Małgorzaty Knauff, obronioną w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
  • 2021 - Nagrody nie przyznano
  • 2020 - dr Rajani Singh - za artykuły naukowe pt. Discontinuous Nash equilibria in a two-stage linear-quadratic dynamic game with linear constraints (IEEE Transactions on Optimal Control vol. 64, 2019) oraz A class of linear quadratic dynamic optimization problems with state dependent constraints (Mathematical Methods of Operations Research vol. 91, 2020, online 6 November 2019) - artykuły napisane wspólnie z dr hab. Agnieszką Wiszniewską-Matyszkiel (UW), promotorką doktoratu Laureatki Nagrody
  • 2019 - Nagrody nie przyznano
  • 2018 - dr Marcin Jakubek - za rozprawę doktorską pt. Essays in Applied Migration Theory: Networks, Assimilations, and Employer Sanctions, przygotowaną pod kierunkiem Profesora Odeda Starka i obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego